Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Kronika Manethona


Manethon, zhellenizowany egipski kapłan z Heliopolis który, prawdopodobnie na polecenie Ptolemeusza I, rozpoczął pracę nad historią Egiptu, zwieńczoną ok. roku 271 p.n.e., dziełem Aegyptiaca napisanym w języku greckim, będącym próbą opisania historii Egiptu, od czasów mitycznych do śmierci Aleksandra Wielkiego. Manethonowi zawdzięczamy podział chronologiczny na 30 dynastii oraz wiele interesujących szczegółów z życia władców. Dzieło Manethona zaginęło i znamy je tylko fragmentarycznie z krótkich odpisów i streszczeń zamieszczonych u późniejszych historyków: Józefa Flawiusza z I w. n.e., Sekstusa Juliusza Africanusa (III w. n.e.), Euzebiusza z Cezarei (III/IV w. n.e.) i bizantyńskiego historyka Jerzego Synkellosa  (VIII w. n.e.). Błędy kopistów podważają wartość historyczną dzieła. Dla przykładu: w przekładzie Józefa Flawiusza król Menes miał panować 62 lata, wg. Euzebiusza - 30 lat, a u Synkellosa - 60 lat. Dodać należy, że przypisy wg. Euzebiusza w Chronicon, greckim dziele, również zaginionym, zachowały się, w zmienionych nieco wersjach, u Synkellosa i w dwóch innych przekładach, co dodatkowo komplikuje analizę tego nieistniejącego przecież pierwotnego dokumentu. W nawiasach podałem różnice.
 

          I dynastia
8 władców z This, 253 lata (Africanus) lub 252 (Euzebiusz) lub 258 (Synkellos)
Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Narmer Μηνης Menes

62

Μηνης Menes

30

Aha Aθωθις Athothis

57

Aθωθις Athothis

27

Dżer Κενκενης Kenkenes

31

Κενκενης Kenkenes

39

Wadżi Ουενεφης Wenefes

23

Ουενεφης Wenefes

42

Den Ουσαφαιδoς Usafaidos

20

Ουσαφαης Usafais

20

Adżib Μιεβιδoς Miebidos

26

Nιεβαης Niebais

26

Semerchet Σεμεμψης Semempses

18

Σεμεμψης Semempses

18

Ka'a Βιηνεχης Bieneches

26

Ουβιενθης Ubienthes

26


          II dynastia
9 władców z This, 297 lat (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Hotepsechemui Βoηθoς Boethos 38 Βωχος Bochos -
Reneb Καιεχως Kaiechos 39 Χωος Choos -
Nineczer Βίνωθρις Binothris 47 Βίοφις Biophis -
Uneg Τλας Thlas 17
Senedż Σεθενης Sethenes 41
? Χαιρης Chaires 17      
Neferkare (Aaka) Nεφερχερης Nefercheres 26      
Neferkasokar Σεσωχρις Sesochris 48 Σεσωχρις Sesochris 48
Chasechemui Χενερης Cheneres 30 Χενερης Cheneres 30

          III dynastia
władcy z This (Africanus)
8 władców z Memfis, 198 lat (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Sanacht Nεχερoφης Necherophes 28 Νεχερωχις Necherochis -
Dżeser Toσoρθρoς Tosorthros 29 Σεσορθος Sesorthos -
Sechemchet Tυρεις Tyreis 7      
Chaba Mεσωχρις Mesochris 17      
? Σωυφις Suphis 16      
? Toσερτασις Tosertasis 19      
Huni Aχης Aches 42      
? Σηφoνρις Sephouris 30      
  Kερφερης Kerferes 26      

          IV dynastia
władcy z This (Africanus)
17 władców z Memfis, 448 lat (Euzebiusz)
   Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Snofru Σωρις Soris 29      
Chufu Σoυφις Suphis 63 Σoυφις Souphis  
Chafre Σoυφις Suphis 66      
Menkaure Mενχερης Mencheres 63      
Dżedefre Ρατoισης Ratoises 25      
Baka Bιχερης Bicheris 22      
Szepseskaf Σεβερχερης Sebercheres 7      
Ptahdżedef Θαμφθις Tamphtis 9      

          V dynastia
9 władców z Elefantyny, 248 lat (Africanus)
31 właców z Elefantyny, 100(?) lat (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus
Userkaf Ουσερχερης Usercheres 28
Sahure Σεφρης Sephres 13
Neferirkare Kakai Νεφερχερης Nephercheres 20
Szepseskare Σισιρης Sisires 7
Neferefre Χερης Cheres 20
Niuserre Ραθουρης Rathures 44
Menkauhor Μενχερης Mencheres 9
Dżedkare Isesi Τανχερης Tancheres 44
Unis Οννος Onnos 33

          VI dynastia
6 władców z Memfis, 203 lata (Africanus i Euzebiusz)
Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Teti Οθοης Othoes - Οθoης Othoes -
Pepi I Φιος Phios 53
Nemtiemsaf I Μεθουσουφις Methusuphis 7      
Pepi II Φιωψ Phiops 99 Φιωψ Phiops 94
Nemtiemsaf II Μενφεσουφις Mentesuphis 1      
Neitikret Νιτωκρις Nitocris 12 Νιτωκρις Nitocris -

        
 VII - XI dynastia
 

Juliusz Africanus

Euzebiusz  z Cezarei

VII 70 władców z Memfis, 70 dni panowania 5 władców z Memfis, 75 dni panowania
VIII 27 władców z Memfis, 146 lat 5 władców z Memfis, 100 lat
IX 19 władców z Herakleopolis, 409 lat 4 władców z Herakleopolis, 100 lat
          Aχθoης              Achtoes             (Cheti II)
X 19 władców z Herakleopolis, 185 lat 19 władców z Herakleopolis, 185 lat
XI 16 władców z Teb, 43 lata 16 władców z Diospolis, 43 lata

          XII dynastia
7 władców z Diospolis, 160 lat (Africanus) lub 245 lat (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Amenemhat I Aμμενεμης Ammenemes -

Aμμενεμης

Ammenemes 16
Senuseret I Σεσονχοσις Sesonchosis 46

Σεσονχοσις

Sesonchosis 46
Amenemhat II Aμμανεμης Ammanemes 38

Aμμανεμης

Ammanemes 68
Senuseret III Σεσωστρις Sesostris 48

Σεσωστρις

Sesostris 48
Amenemhat III Aμμερης Ammeres 8

Λαμαρις

Lamares 8
Amenemhat IV Aμμενεμης Ammenemes 8

 

   
Sobekneferure Σκεμιoφρις Skemiophris 4

 

   

          XIII - XIV dynastie
XIII 60 władców z Teb, 453 lat (Africanus i Euzebiusz)
XIV 76 władców z Ksois, 184 lat (Africanus i Euzebiusz) (484 u Synkellosa)

          XV dynastia
6 obcych władców z Fenicji, 284 lata (Africanus)
władcy z Diospolis, 250 lat (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus (XV dynastia) Euzebiusz z Cezarei (XVII dynastia)
Salitis Σαιτης

Saites

19 Σαιτης

Saites

19
Szeszi (Bnon) Βνων

Bnon

44 Βνων

Bnon

40
Jakobner Παχναν

Pachnan

61      
Chian Στααν

Staan

50      
Chamudi Aρχλης

Archles

61 Aφωφις

Aphophis

30
Apopi Aφοβις

Aphobis

49 Aρχλης

Archles

14

          XVI dynasta
32 królów pasterskich, 518 lat (Africanus)
5
władców w Tebach, 190 lat (Euzebiusz z Cezarei)

          XVII dynastia
43 królów pasterskich i 43 władców z Teb, 151 lat (Africanus)
4 władców z Memfis, 103 lata (Euzebiusz)

          XVIII dynastia
16 władców z Teb, 263 lata (Africanus)
14 władców z Diospolis, 348 lat (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Ahmose I Aμως Amos - Aμωσις Amosis 25
Totmes II Χεβρως Chebros 13 Χεβρων Chebron 13
Amenhotep I Αμενωφθις Amenophtis 24 Aμμενωφίς Ammenophis 21
Totmes I Μισαφρις Misaphris 13 Μιφρης Miphres 12
Hatszepsut Αμενσις Amensis 22      
Totmes III Μισφραγμουθωσις Misfragmuthosis 26 Μισφραγμουθωσις Mysfarmuthosis 26
Totmes IV Τουθμωσις Tuthmosis 9 Τουθμωσις Tuthmosis 9
Amenhotep II Αμενωφις Amenophis 31 Aμενωφις Amenophis 31
Amenhotep III Ωρος Oros 37 Ωρος Oros 36
Echnaton Αχερρης Acherres 32      
?       Aχενχερσης Achencherses 16(12)
Tutanchamon Ραθως Rathos 6 Aθωρις Athoris 39(8)
? Χεβρης Chebris  12 Χενχερης Chencheres 16
? Aχερρης Acherres 12 Aχερρης Acherres 8
?         Cherres 15
Horemheb Aρμεσης Armesis 5 Aρμαις Armais 5
Ramzes I Ραμεσσης Ramesses 1 Ραμεσσης Ramesses 68
? Αμενωφαθ Amenophath 19 Aμενωφις Amenophis 40

          XIX dynastia
6 władców z Teb, 209 lat (Africanus)
5 władców z Diospolis, 194 lata (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Seti I Σεθως Sethos 51 Σεθως Sethos 55
Ramzes II Ραψακης Rapsakes 61 Ραμψης Rampses
66 (68)
Merenptah Aμενεφθης Amenephtes 20 Aμμενεφθίς Ammenephtis 8(40)
? Ραμεσσης Rameses 60      
Amenemose Aμμενεμνης Ammenemnes 5 Aμμενεμης Ammenemes 26
Tauseret Θουωρις Thouris 7 Θουωρις Thouris 7

          XX dynastia
12 władców z Teb, 135 lat (Africanus)
12 władców z Diospolis, 178 lat (Euzebiusz)

          XXI dynastia
7 władców z Tanis, 130 lat (Africanus i Euzebiusz)
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Smendes I Σμενδης Smendes 26 Σμενδις Smendes 26
Psusennes I Ψουσεννης Psusennes 46 Ψουσεννης Psusennes 41(46)
Amenemose Νεφελχερης Nephelcheres 4 Νεφερχερης Nephercheres 4
Amenemipet Aμενωφθίς Amenophtis 9 Aμμενωφθις Ammenophtis 9
Osochor Oσοχωρ Osokhor 6 Oσοχωρ Osokhor 6
Siamon Ψιναχης Psinaches 9 Ψιναχης Psinaches 9
Psusennes II Ψουσεννης Psusennes 30 Ψουσεννης Psusennes 35)

          XXII dynastia
9 władców z Bubastis, 120 lat (Africanus)
3 władców z Bubastis, 49 lat (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus - Euzebiusz z Cezarei
Szeszonk I Σεσονχωσις Sesonchosis 21
Osorkon I Oσορθων Osorthon 15
Takelot I Τακελωθις Takelothis 13

          XXIII dynastia
4 władców z Tanis, 89 lat (Africanus)
3 władców z Tanis (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Petubastis I Πετουβατης Petubates 40 Πετουβαστις Petubastis 25
Iuput I           10
Osorkon III Oσορχω Osorcho 8 Oσορθων Osorthon 9
  Ψαμμους Psammus 10 Ψαμμους Psammus 10
  Ζητ Zet 31      

          XXIV dynastia (Sais)
      Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Bakenrenef Βοχχωρις Bochoris 6 44

          XXV dynastia
3 etiopskich władców, 40 (Africanus) lub 44 lata (Euzebiusz)
    Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Szabaka Σαβακων Sabacon 8 12
Szabataka Σεβιχως Sebichos 14 12
Taharka Ταρκος Tarkos 18 20

          XXVI dynastia
9 władców z Sais, 150 lat i 6 miesięcy (Africanus) lub 167 lat (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Ammeris       Aμμερις Ammeris 12
Stephinates Στεφινατης Stephinathis 7 Στεφιναθις Stephinathis 7
Nekaub Στεφινατης Nechepsos 6 Νεχεψως Nechepsos 6
Nekau I Νεχαω Nechao 8 Νεχαω Nechao 8
Psametyk I Ψαμμητιχος Psammetikhos 54 Ψαμμητιχος Psammetikhos 45
Necho II Νεχαω Nechao 6 Νεχαω Nechao 3
Psametyk II Ψαμμουθις Psammuthis 6 Ψαμμουθις Psammuthis 17
Apries Ουαφρις Uaphris 19 Ουαφρις Uaphris 25
Amazis Aμωσις Amosis 44 Aμωσις Amosis 42
Psametyk III Ψαμμεχεριτης Psammecherites 6 mies.      

          XXVII dynastia
8 perskich władców, 124 lata i 4 miesiące (Africanus) lub 120 lat (Euzebiusz)
  Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Kambyzes II Καμβυσης Cambyses 6 Καμβυσης   3
?       Μαγοι Magoi 7 mies.
Dariusz I Δαρειος Dareios 36 Δαρειος Dareios 36
Kserkses I Ξερξης Kserkses 21 Ξερξης Kserkses 21
? Aρταβανος Artabanos 7 mies.      
Artakserkses I Aρταξερξης Artakserkses 41 Aρταξερξης Artakserkses 40
Kserkses II Ξερξης Kserkses 2 mies. Ξερξης Kserkses 2 mies.
Sogdianos Σογδιανος Sogdianos 7 mies. Σογδιανος Sogdianos 7 mies.
Dariusz II Δαρειος Dareios 19 Δαρειος Dareios 19

          XXVIII dynastia (Sais)
  Juliusz Africanus - Euzebiusz z Cezarei
Amyrtajos Aμυρτεος Amyrteos 6

          XXIX dynastia
4 władców z Mendes, 20 lat i 4 miesiące (Africanus) lub 21 lat i 4 miesiące (Euzebiusz)
      Juliusz Africanus Euzebiusz z
Cezarei
Nefaarud I Νεφεριτης Nepherites 6 6
Achoris Aχωρις Achoris 13 13
Psammuthis Ψαμμουθις Psammuthis 1 1
Nefaarud II Νεφεριτης Nepherites - 4 mies.
Muthis Μουθις Muthis - 1

          XXX dynastia
3 władców z Sebennytos, 38 lat (Africanus) lub 20 lat (Euzebiusz)
Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Nektanebo I Νεκτανέβης Nectanebes 18 10
Dżedhor Τεως Teos 2 2
Nektanebo II Νεκτανεβος Nectanebos 18 8

          Persowie
      Juliusz Africanus Euzebiusz z Cezarei
Artakserkses III Ωχος Ochos 2 2
Arses Aρσης Aroges 3 4
Dariusz Δαρειος Dareios 4 6

Copyright © 2000-2021 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor